en-USro-RO

| Login
22 iunie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 22 iunie 2018

Sfintii zilei
Ss. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, ep. și Thomas Morus, m. *; 

Niceta de Remesiana, ep.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 11-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã 
verde (alb, roșu), III
Lectionar
2Rg 11,1-4.9-18.20 : L-au uns rege și toți l-au aclamat bãtând din palme și strigând: „Trãiascã regele!”
Ps 131 : Dumnezeu și-a ales locuința în mijlocul poporului sãu.
Mt 6,19-23 : Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta
.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 11-a de peste an

Marţi din Săptămâna a V-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,
îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!         Ps 26,14 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Dumnezeule, dăruieşte-ne tuturor
supunere statornică faţă de voinţa ta,
pentru ca, în zilele noastre,
poporul care îţi slujeşte să crească si în număr, si în sfinţenie.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Îţi oferim, Doamne, jertfa de împăcare
şi te rugăm, ca, în îndurarea ta,
să ne ierţi păcatele şi să ne călăuzeşti inimile şovăitoare pe calea cea dreaptă.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie
„Când voi fi înălţat de la pământ,
îi voi atrage pe toţi la mine", spune Domnul.         In 12,32

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule atotputernic,
dă-ne, te rugăm, harul
să luăm parte cu evlavie şi statornicie la tainele dumnezeieşti,
şi astfel, să ne învrednicim
a ne apropia necontenit de bunurile împărăţiei tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.