en-USro-RO

| Login
4 decembrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Joi din Săptămâna a V-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Cristos este mijlocitorul noului legământ,
pentru ca, prin moartea lui,
cei chemaţi să primească promisiunea moştenirii veşnice.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Ascultă, Doamne, rugăciunile noastre
şi ocroteşte-ne cu bunătate
pe noi, cei care ne-am pus speranţa în îndurarea ta,
pentru ca, spălaţi de întinarea păcatelor,
să stăruim într-o viaţă sfântă şi să ajungem moştenitori ai făgăduinţei tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
priveşte cu bunătate la jertfa pe care ţi-o aducem,
pentru ca ea să fie spre convertirea noastră
şi spre mântuirea lumii întregi.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Dumnezeu nu l-a cruţat pe propriul său Fiu,
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toţi:
împreună cu el, ne-a dăruit totul.         Rom 8,32 
     

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Îndestulaţi fiind cu darul mântuitor,
te rugăm, Doamne,
ca, în îndurarea ta, prin taina cu care ne hrăneşti în această viaţă,
să ne faci părtaşi ai vieţii veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.