en-USro-RO

| Login
4 decembrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Vineri din Săptămâna a V-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Îndură-te de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare;
eliberează-mă şi scapă-mă din mâinile duşmanilor mei
şi de cei ce mă persecută!
Doamne, să nu fiu făcut de ruşine,
căci am strigat spre tine!         Ps 30.10.16.18 


RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
iartă greşelile poporului tău
şi, în bunătatea ta, eliberează-ne din lanţurile păcatului,
în care ne-am lăsat prinşi din slăbiciune.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

sau:
Dumnezeule, care binevoieşti
să-i dăruieşti Bisericii tale, în acest timp, harul
să o imite cu pietate pe sfânta Fecioară Măria,
privindu-l pe Cristos pătimind,
fă, te rugăm, ca, prin mijlocirea aceleiaşi Fecioare,
să-l urmăm zi de zi cu o mai mare fidelitate
pe Fiul tău unul-născut
şi, la sfârşit, să ajungem la plinătatea harului său.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule milostiv,
dă-ne, te rugăm, harul
să ne învrednicim a sluji mereu cum se cuvine la altarul tău şi,
luând necontenit parte la sfânta jertfă, să ajungem la mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Isus, pe lemn, a purtat păcatele noastre în trupul său,
pentru ca noi, murind pentru păcate, să trăim pentru dreptate;
prin rănile lui am fost vindecaţi.        1Pt 2,24 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
aina pe care am primit-o, Doamne,
să ne ocrotească neîncetat şi să îndepărteze de la noi orice primejdie.
Prin Cristos, Domnul nostru.