en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Sâmbătă din Săptămâna a V-a din Postul Mare 

Ant. la intrare 
Doamne, nu sta deoparte,
tăria mea, grăbeşte-te să mă ajuţi;
căci eu sunt vierme, şi nu om,
ocara oamenilor şi batjocura poporului!        Cf. Ps 21,20.7 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care ai făcut din toţi cei renăscuţi în Cristos
un neam ales şi o împărăţie regească, fă,
te rugăm, ca să voim şi să reuşim a împlini ceea ce ne porunceşti,
pentru ca, în poporul chemat la viaţa veşnică,
una să fie credinţa inimilor şi pietatea faptelor.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, te rugăm, Doamne,
jertfa postului nostru, care să ne purifice,
să ne facă vrednici de harul tău si să ne conducă la viata veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Cristos a fost dat la moarte,
ca să-i adune laolaltă pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu.        Cf. In 11,52 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, noi implorăm stăruitor maiestatea ta,
ca, hrănindu-ne cu trupul şi sângele preasfânt al Fiului tău,
să ne faci părtaşi de firea dumnezeiască.
Prin Cristos, Domnul nostru.