en-USro-RO

| Login
3 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

† DUMINICA FLORIILOR 

Ant. la intrare 
Cu şase zile înainte de marea sărbătoare a Paştelui,
când Domnul a venit în cetatea Ierusalimului,
copiii i-au ieşit în întâmpinare purtând în mâini ramuri de palmier
şi strigând cu glas puternic:
* „Osana întru cei de sus! Binecuvântat fii tu,
care ai venit la noi, în marea ta îndurare!"
Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,
deschideţi-vă, voi, porţi veşnice,
ca să intre regele măririi!
Cine este acest rege al măririi? *
Domnul oştirilor: el este regele măririi.
* „Osana întru cei de sus! Binecuvântat fii tu,
care ai venit la noi, în marea ta îndurare!" 
                                                                                    Cf. In 12,1.12-13; Ps 23,9-10 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
tu ai dat neamului omenesc
un exemplu de umilinţă în Mântuitorul nostru,
care s-a făcut om şi a îndurat moartea pe cruce:
dă-ne harul să învăţăm a-l urma în răbdare, şi astfel,
să ne învrednicim a fi părtaşi de învierea sa. El, care, fiind Dumnezeu. 
  
ASUPRA DARURILOR
Pătimirea Fiului tău unul-născut
să apropie, Doamne, împăcarea ta cu noi;
deşi nu suntem vrednici de ea prin faptele noastre,
să ne întâmpine îndurarea ta,
în puterea acestei jertfe unice.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Tată, dacă nu este posibil
să treacă acest potir fără să-l beau, să se facă voinţa ta!         Mt 26,42 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ntăriţi cu hrana sfintei împărtăşanii,
te rugăm, Doamne,
ca, după cum, prin moartea Fiului tău,
ne-ai dat speranţa bunurilor în care credem,
tot astfel, prin învierea lui,
să ne dai harul să ajungem în împărăţia spre care ne îndreptăm.
Prin Cristos, Domnul nostru.