en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Luni din Săptămâna Sfântă

Ant. la intrare 
Judecă-i tu, Doamne, pe cei care mă judecă,
luptă tu cu cei ce luptă împotriva mea!
Apucă scutul şi pavăza şi ridică-te în ajutorul meu,
Doamne, puterea mântuirii mele!                            Cf. Ps 34,1-2; 139,8 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atoputernic,
noi, care păcătuim din cauza slăbiciunii noastre,
te rugăm ca, prin pătimirea Fiului tău,
să ne dăruieşti din nou viata harului. 
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Priveşte cu bunătate, Doamne,
la tainele sfinte pe care le săvârşim
şi fă ca jertfa lui Cristos, pe care, în milostivirea ta,
ai orânduit-o spre a nimici înscrisul vinovăţiei noastre,
să rodească în noi viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Nu-ţi întoarce faţa de la mine;
în ziua suferinţei mele, pleacă-ţi urechea spre mine;
în ziua în care te chem, grăbeşte-te să mă asculţi! 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
V
izitează, te rugăm, Doamne, poporul tău
şi păzeşte cu grijă şi îndurare inimile sfinţite prin aceste taine,
ca, sub ocrotirea ta, să păstreze mereu
darurile tămăduirii veşnice, primite din mila ta negrăită.
Prin Cristos, Domnul nostru.