en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri din Săptămâna Sfântă

Ant. la intrare 
În numele lui Isus să se plece tot genunchiul,
al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor dedesubt,
căci Domnul s-a făcut ascultător până la moarte,
şi încă moartea pe cruce: de aceea, Isus Cristos este Domn,
spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.         Cf. Fil 2,10.8.11 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai voit ca Fiul tău
să îndure pentru noi moartea pe cruce,
spre a ne elibera de puterea vrăjmaşului, te rugăm,
dă-ne nouă, slujitorilor tăi, bucuria să dobândim harul învierii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, jertfa pe care ţi-o oferim
şi dă-ne, te rugăm, harul
ca pătimirea Fiului tău, pe care o celebrăm în chip tainic,
să aducă roade în viaţa noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Fiul omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească
şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru cei mulţi.         Mt 20,28 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule atotputernic, te rugăm,
întăreşte în inimile noastre credinţa
că moartea pe care Fiul tău a îndurat-o pe pământ,
şi pentru care dau mărturie aceste taine vrednice de închinare,
ne-a dobândit viaţa veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.