en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi din Săptămâna Sfântă
Liturghia crismei


Ant. la intrare 
Isus Cristos ne-a făcut împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său:
lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor. Amin.         Ap 1,6 
 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
tu l-ai uns cu Duhul Sfânt pe Fiul tău unul-născut
şi l-ai rânduit Mesia şi Stăpân peste toate;
dă-ne, te rugăm, harul, 
ca noi, cei făcuţi părtaşi de aceeaşi consacrare,
să fim în lume mărturisitori ai misterului răscumpărării.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca puterea acestei jertfe
să îndepărteze, cu bunătate,
din fiinţa noastră tot ce este vechi
şi să sporească în ea înnoirea vieţii şi harurile spre mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Îndurările Domnului în veci le voi cânta,
cu gura mea voi proclama
din generaţie în generaţie adevărul tău.         Ps 88,2 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm cu umilinţă, Dumnezeule atotputernic,
ca, reînnoiţi de sfintele tale taine,
să ne învrednicim a fi în lume buna mireasmă a lui Cristos.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.