en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joia Sfântă a Cinei Domnului
LITURGHIA DE SEARĂ

Ant. la intrare 
Iar noi se cuvine să ne lăudăm
în crucea Domnului nostru Isus Cristos;
în el este mântuirea, viaţa şi învierea noastră;
prin el am fost mântuiţi şi eliberaţi.         Cf. Gal 6, 14
  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
tu ne-ai chemat să luăm parte la Cina preasfântă,
în care Fiul tău unul-născut, înainte de a se da pe sine la moarte,
a încredinţat Bisericii sale,
jertfa nouă a legământului veşnic, ospăţul iubirii sale;
dă-ne, te rugăm, harul ca, din acest mister atât de mare,
să sorbim plinătatea iubirii şi a vieţii.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne,
harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine,
pentru că, ori de câte ori se celebrează
memorialul acestei jertfe,
se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.  
  
Ant. la Împărtăşanie 
„Acesta este trupul meu, dat pentru voi;
acesta este potirul noului legământ
în sângele meu", spune Domnul;
„ori de câte ori le veţi primi,
faceţi aceasta în amintirea mea".         1Cor 11,24 25 

 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule atotputernic, dăruieşte-ne harul
ca, aşa cum ne hrănim în viaţa pământească
la Cina de taină a Fiului tău,
tot astfel, să ne învrednicim
a fi părtaşi de ospăţul veşnic al împărăţiei tale.
Prin Cristos, Domnul nostru.