en-USro-RO

Inregistrare | Login
17 ianuarie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 17 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Anton, abate **
Liturghierul Roman
Sf. Anton, abate **
Liturghie proprie, prefaţã pentru sfinţi
alb, P, LN
Lectionar
Ef 6,10-13.18: Îmbrãcaţi-vã cu armura lui Dumnezeu; 
Ps 15:Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire; 
Mt 19,16-26: Dacã vrei sã fii desãvârşit, mergi, vinde ceea ce ai şi dã sãracilor şi vei avea comoarã în cer!
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 2-a de peste an

Joi din Octava Pastelui

Ant. la intrare 
Toţi preamăresc într-un cuget biruinţa ta, Doamne,
căci înţelepciunea a dezlegat limba celor muţi
şi pruncilor le-a dăruit vorbire curgătoare, aleluia.         Înţ 10,20 21 
  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai adunat laolaltă mulţimea popoarelor,
pentru ca împreună să preamărească numele tău;
dă-le tuturor celor renăscuţi prin apa Botezului, harul
să poarte în cuget aceeaşi credinţă şi să arate în fapte aceeaşi iubire.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, cu bunătate
darurile pe care ţi le aducem ca mulţumire
pentru aceia pe care i-ai renăscut prin Botez;
te rugăm să ne dăruieşti şi nouă cât mai grabnic ajutorul tău ceresc.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Popor luat în stăpânire de Domnul,
vesteşte faptele măreţe ale aceluia care te-a chemat din întuneric
la minunata sa lumină, aleluia!         Cf. 1Pt 2,9 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
A
scultă-ne, Doamne, rugăciunile,
pentru ca acest schimb tainic,
prin care se săvârşeşte răscumpărarea noastră,
să ne dăruiască ajutor în viaţa de acum si să ne dobândească bucuriile veşnice.