en-USro-RO

| Login
18 noiembrie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 18 noiembrie 2018

Sfintii zilei
Sfințirea Bazilicilor „Sf. Petru” și „Sf. Paul”;
Fer. Carolina Kozka, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 33-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã duminicalã
verde, I
Lectionar
Dan 12,1-3: În acel timp va fi salvat poporul tãu.
Ps 15: Pãzește-mã, Dumnezeule, pentru cã îmi caut refugiu în tine!
Evr 10,11-14.18: El, printr-o singurã jertfã, i-a dus la desãvârșire pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți.
Mc 13,24-32: Va aduna pe toți aleșii sãi din cele patru vânturi.

Vineri din Octava Pastelui

Ant. la intrare 
Domnul şi-a condus poporul, umplându-l de speranţă,
iar pe duşmanii lui i-a acoperit marea, aleluia!         Cf. Ps 77,53 
   

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
tu ai rânduit misterul pascal
ca legământ de împăcare pentru oameni;
dă-ne, te rugăm, harul
de a ne conforma viaţa cu credinţa pe care o mărturisim.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
împlineşte cu bunătate în noi tainica transformare
arătată de acest schimb de daruri pascale
şi înalţă inimile noastre de la dorinţele pământeşti
la dorul după cele veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
    
Ant. la Împărtăşanie 
Isus le-a spus discipolilor săi: „Veniţi şi mâncaţi!"
Apoi a luat pâinea şi le-a dat-o lor, aleluia.         Cf. In 21,12-13 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
ocroteşte-i neîncetat cu iubire pe aceia pe care i-ai mântuit;
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea:
învierea lui să fie pururi bucuria noastră.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.