en-USro-RO

| Login
26 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Vineri din Octava Pastelui

Ant. la intrare 
Domnul şi-a condus poporul, umplându-l de speranţă,
iar pe duşmanii lui i-a acoperit marea, aleluia!         Cf. Ps 77,53 
   

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
tu ai rânduit misterul pascal
ca legământ de împăcare pentru oameni;
dă-ne, te rugăm, harul
de a ne conforma viaţa cu credinţa pe care o mărturisim.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
împlineşte cu bunătate în noi tainica transformare
arătată de acest schimb de daruri pascale
şi înalţă inimile noastre de la dorinţele pământeşti
la dorul după cele veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
    
Ant. la Împărtăşanie 
Isus le-a spus discipolilor săi: „Veniţi şi mâncaţi!"
Apoi a luat pâinea şi le-a dat-o lor, aleluia.         Cf. In 21,12-13 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
ocroteşte-i neîncetat cu iubire pe aceia pe care i-ai mântuit;
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea:
învierea lui să fie pururi bucuria noastră.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.