en-USro-RO

| Login
18 august 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Sâmbătă, 18 august 2018

Sfintii zilei
Fer. Paula Montaldi, fc.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III, PP
Lectionar
Ez 18,1-10.13b.30-32: Vã voi judeca pe fiecare dupã cãile lui.
Ps 50: Creeazã în mine, Dumnezeule, o inimã curatã!
Mt 19,13-15: Lãsați copiii și nu-i opriți sã vinã la mine, cãci împãrãția cerurilor este a acelora care sunt ca ei!

Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an

Sâmbătă din Octava Pastelui

Ant. la intrare 
Domnul a scos poporul său cu veselie,
pe aleşii săi, în mijlocul strigătelor de bucurie, aleluia.         Ps 104,43 
  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
prin revărsarea harului tău,
tu sporeşti numărul celor care cred în tine;
te rugăm să priveşti cu bunătate la aleşii tăi,
pentru ca ei, care au fost renăscuţi prin sacramentul Botezului,
să fie înveşmântaţi cu nemurirea fericită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, dă-ne harul
să-ţi aducem necontenit mulţumiri prin aceste taine pascale,
pentru ca ele, continuând în noi lucrarea mântuirii,
să ne fie izvor de bucurie veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Toţi câţi ati fost botezaţi în Cristos 
v-aţi îmbrăcat în Cristos, aleluia.         Gal 3,27 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
priveşte cu bunătate la poporul
pe care ai binevoit să-l reînnoieşti prin tainele veşnice
şi călăuzeşte-l la învierea trupului, spre slava nepieritoare.
Prin Cristos, Domnul nostru.