en-USro-RO

| Login
25 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

DUMINICA A II-A A PASTELUI
SAU A DIVINEI ÎNDURĂRI

Ant. la intrare 
Ca nişte copii de curând născuţi,
să doriţi laptele spiritual, curat,
ca să creşteţi prin el spre mântuire, aleluia.         1Pt 2,2
sau:

Intraţi în bucuria măririi voastre,
aducându-i mulţumire lui Dumnezeu .         Esd 2,36-37 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule pururi îndurător,
în celebrarea anuală a sărbătorii Paştelui,
tu înflăcărezi credinţa poporului consacrat ţie;
te rugăm, sporeşte harul pe care ni l-ai dăruit,
pentru ca toţi să ajungă să înţeleagă cum se cuvine în ce baie au fost spălaţi,
în ce Duh au fost renăscuţi,
cu ce sânge au fost răscumpăraţi.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte darurile poporului tău (şi ale celor de curând renăscuţi în Cristos),
pentru ca toţi cei care au fost reînnoiţi,
prin mărturisirea numelui tău şi prin Botez,
să ajungă la fericirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Întinde-ţi mâna, atinge urmele cuielor
şi nu fi necredincios, ci credincios, aleluia!         Cf. In 20,27 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule atotputernic,
dă-ne, te rugăm, harul
ca puterea tainei pascale să lucreze necontenit în sufletele noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.