en-USro-RO

| Login
25 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

DUMINICA A III-A A PASTELUI

Ant. la intrare 
Înălţaţi-i lui Dumnezeu cântări de bucurie pe tot pământul,
cântaţi mărire numelui său,
măriţi slava lui prin laudele voastre, aleluia!         Cf. Ps 65,1 2 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Să tresalte pururi de bucurie poporul tău, Dumnezeule,
căci i-ai reînnoit tinereţea sufletească.
Dăruieste-le credincioşilor tăi,
care se veselesc acum pentru că le-ai redat demnitatea de fii,
harul, să aştepte recunoscători,
cu speranţă neclintită, ziua învierii lor.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
 
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să primeşti darurile Bisericii care tresaltă de veselie
şi, precum i-ai dat sămânţa bucuriei pascale,
dăruieşte-i şi rodul fericirii veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Discipolii l-au recunoscut pe Domnul Isus
la frângerea pâinii, aleluia.         Lc 24,35
 
La alegere pentru anul B
Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi
şi să fie predicată convertirea în numele lui, spre iertarea păcatelor,
la toate popoarele, aleluia.         Lc 24,46-47 

La alegere pentru anul C
Isus le-a zis discipolilor săi:
„Veniţi şi mâncaţi!”
Şi a luat pâinea şi le-a dat-o lor, aleluia.         Cf. In 21,12-13
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
priveşte cu bunătate la poporul
pe care ai binevoit să-l reinnoieşti prin tainele veşnice
şi călăuzeşte-l la învierea trupului, spre slava nepieritoare.
Prin Cristos, Domnul nostru.