en-USro-RO

| Login
20 septembrie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 20 septembrie 2018

Sfintii zilei
Ss. Martiri din Coreea **
Liturghierul Roman
Ss. Martiri din Coreea **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Rom 8,31b-39: Nici moartea, nici viața nu vor putea sã ne despartã de iubirea lui Dumnezeu 
Ps 114-115: Prețioasã este în ochii Domnului moartea sfinților sãi 
In 12,24-26: Dacã îmi slujește cineva, Tatãl îl va cinsti.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 24-a de peste an

Joi din Săptămâna a III-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
Să-i cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa.
Domnul e puterea şi lauda mea,
el a devenit mântuirea mea, aleluia!         Cf. Ex 15,1-2 
   

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, dă-ne harul,
să căutăm mai intens iubirea ta,
pe care, cu îndurare, ne-ai dezvăluit-o mai adânc în aceste zile,
pentru ca, eliberaţi de întunericul greşelii,
să îmbrăţişăm cu mai multă tărie învăţăturile adevărului tău.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
 
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin schimbul minunat înfăptuit la această jertfă,
ne faci părtaşi la firea ta dumnezeiască,
dă-ne, te rugăm, harul, să fim credincioşi,
prin trăirea noastră, adevărului tău,
pe care ni l-ai făcut cunoscut.
Prin Cristos, Domnul nostru 

Ant. la Împărtăşanie 
Cristos a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc
să nu mai trăiască pentru ei înşişi,
ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei, aleluia. 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
îndură-te şi fii alături de poporul tău,
pe care l-ai îndestulat cu tainele cereşti,
şi dă-i harul,
ca, lepădând omul cel vechi, să ajungă la înnoirea vieţii.
Prin Cristos, Domnul nostru.