en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 martie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 22 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Lia, vãduvã
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Gen 17,3-9: Vei fi tatãl unei mulțimi de popoare.
Ps 104: Domnul își aduce aminte totdeauna de alianța sa.
In 8,51-59: Abraham, pãrintele vostru, s-a bucurat cã va vedea ziua mea.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 5-a din Post

DUMINICA A V-A A PASTELUI

Ant. la intrare 
Cântaţi-i Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
Domnul şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor, aleluia!         Cf. Ps 97,1-2 
  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Atotputernice, veşnice Dumnezeule,
actualizează necontenit în noi sacramentul pascal,
pentru ca cei pe care ai binevoit
să-i reînnoieşti prin sfântul Botez,
întăriţi de ajutorul tău, să aducă multe roade,
şi să ajungă la bucuriile vieţii veşnice.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
 
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin schimbul minunat înfăptuit la această jertfă,
ne faci părtaşi de firea ta dumnezeiască,
dă-ne, te rugăm, harul să fim credincioşi, prin trăirea noastră,
adevărului tău, pe care ni l-ai făcut cunoscut.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Eu sunt viţa cea adevărată, iar voi sunteţi mlădiţele;
cel care rămâne în mine şi eu în el, spune Domnul,
acela aduce rod mult, aleluia.         In 15,1.5 
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
îndură-te şi fii alături de poporul tău,
pe care l-ai îndestulat cu tainele cereşti,
şi dă-i harul, ca, lepădând omul cel vechi,
să ajungă la înnoirea vieţii.
Prin Cristos, Domnul nostru.