en-USro-RO

| Login
25 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal 

Ant. la intrare 
A înviat păstorul cel bun,
care şi-a dat viaţa pentru oile sale
şi a binevoit să moară pentru turma sa, aleluia! 
    

RUGĂCIUNEA ZILEI
Fă, te rugăm, Doamne,
ca familia ta, ocrotită de ajutorul permanent
al dreptei tale părinteşti şi,
ferită de orice rău prin învierea Fiului tău unul-născut,
să se bucure necontenit de darurile tale cereşti.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
 
ASUPRA DARURILOR
Să se înalţe la tine, Doamne, rugăciunile noastre,
împreună cu darurile pe care ţi le oferim;
în bunătatea ta, curăţă-ne de păcate,
pentru ca, astfel, să ne facem tot mai vrednici
de tainele iubirii tale părinteşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
„Pace vă las vouă,
pacea mea v-o dau vouă", spune Domnul;
„eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea", aleluia.         In 14,27 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule atotputernic şi veşnic,
care, prin învierea lui Cristos,
ne reînnoieşti pentru viaţa veşnică, te rugăm,
înmulţeşte în noi roadele tainei pascale
şi revarsă în inimile noastre puterea hranei aducătoare de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.