en-USro-RO

| Login
16 iunie 2019

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 16 iunie 2019

Sfintii zilei
† PREASFÂNTA TREIME
Ss. Benone, ep.; Iudita, vãduvã, m.
Liturghierul Roman
† PREASFÂNTA TREIME
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
Prov 8,22-31: Înțelepciunea a fost plãsmuitã înainte de a fi fost fãcut pãmântul.
Ps 8: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tãu pe tot pãmântul!
Rom 5,1-5: Iubirea lui Dumnezeu a fost revãrsatã în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
In 16,12-15: Toate câte le are Tatãl sunt ale mele; de aceea v-am spus cã Duhul ia dintr-al meu și vã va vesti.

Joi din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal

Ant. la intrare 
Să-i cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa.
Domnul este puterea şi lauda mea,
el a devenit mântuirea mea, aleluia!         Cf. Ex 15,1-2 
     

RUGĂCIUNEA ZILEI
Harul tău, Dumnezeule,
din păcătoşi, ne face drepţi şi din nenorociţi,
ne face fericiţi; ocroteşte ceea ce ai săvârşit,
ocroteşte darurile tale,
pentru ca toţi aceia pe care i-ai îndreptăţit prin credinţă
să nu fie lipsiţi de puterea statorniciei.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
     
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, care, prin schimbul minunat înfăptuit la această jertfă
ne faci părtaşi de firea ta dumnezeiască,
dă-ne, te rugăm, harul să fim credincioşi, prin trăirea noastră,
adevărului tău, pe care ni l-ai făcut cunoscut.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Cristos a murit pentru toţi,
pentru ca cei care trăiesc
să nu mai trăiască pentru ei înşişi,
ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei, aleluia.         2Cor 5,15 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
îndură-te şi fii alături de poporul tău,
pe care l-ai îndestulat cu tainele cereşti,
şi dă-i harul,ca, lepădând omul cel vechi,
să ajungă la înnoirea vieţii.
Prin Cristos, Domnul nostru.