en-USro-RO

| Login
26 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Sâmbătă din Săptămâna a V-a din Timpul Pascal

Ant. la intrare 
Înmormântaţi fiind împreună cu Cristos, prin Botez,
aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el,
prin credinţa în puterea lui Dumnezeu,
cel care l-a înviat pe el din morţi, aleluia.         Col 2,12 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
tu ai binevoit să ne dăruieşti viata cerească,
renăscându-ne prin Botez.
Te rugăm, dă-le fiilor tăi, cărora prin îndreptăţire
le-ai deschis drum spre viaţa cea veşnică, harul,
să ajungă, sub călăuzirea ta, la plinătatea gloriei.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
  
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu îndurare darurile familiei tale
şi păstreaz-o sub ocrotirea ta,
ca să nu piardă harurile pe care i le-ai dat
şi să ajungă la fericirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
„Tată, pentru ei mă rog", spune Domnul,
„ca ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis", aleluia.         In 17,20-21 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne, ocroteşte-i neîncetat cu iubire
pe aceia pe care i-ai mântuit;
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea,
învierea lui să fie pururi bucuria noastră.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.