en-USro-RO

| Login
26 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

DUMINICA A VI-A A PASTELUI

Ant. la intrare 
Vestiţi cu glas de bucurie,
ca să se audă;
vestiţi până la marginile pământului:
Domnul a eliberat poporul său, aleluia! 
  

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic,
dă-ne harul de a celebra cu însufleţire aceste zile de bucurie
în care cinstim învierea Domnului,
pentru ca misterul pascal pe care-l contemplăm
să se manifeste necontenit în faptele noastre.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.  
 
ASUPRA DARURILOR
Să se înalţe la tine, Doamne, rugăciunile noastre,
împreună cu darurile pe care ţi le oferim; în bunătatea ta,
curăţă-ne de păcate, pentru ca, astfel,
să ne facem tot mai vrednici de tainele iubirii tale părinteşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele.
Şi eu îl voi ruga pe Tatăl,
iar el vă va da un alt Mângâietor,
ca să fie cu voi pentru totdeauna, aleluia.         In 14,15-16 
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule atotputernic şi veşnic,
care, prin învierea lui Cristos,
ne reînnoieşti pentru viaţa veşnică,
te rugăm, înmulţeşte în noi roadele tainei pascale
şi revarsă în inimile noastre
puterea hranei aducătoare de mântuire.
Prin Cristos, Domnul nostru.