en-USro-RO

| Login
19 august 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 19 august 2018

Sfintii zilei
Ss. Ioan Eudes, pr.; Sixt al III-lea, pp.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 20-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã duminicalã
verde, IV
Lectionar
Prov 9,1-6: Veniți și hrãniți-vã cu pâinea mea și beți vinul meu pe care l-am amestecat!
Ps 33: Gustați și vedeți cât de bun este Domnul!
Ef 5,15-20: Cãutați sã înțelegeți care este voința Domnului!
In 6,51-58: Trupul meu este adevãratã hranã, iar sângele meu este adevãratã bãuturã.


ÎNALŢAREA DOMNULUI Liturghia vigiliei

Ant. la intrare 
Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţii ale pământului,
cântaţi-i Domnului imnuri, lui, care vine călare pe ceruri,
puterea lui este mai presus de nori, aleluia!         Ps 67,33.35 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, al cărui Fiu
astăzi s-a înălţat la ceruri în prezenţa apostolilor,
fă, te rugăm, ca, după făgăduinţa lui,
el să fie prezent cu noi necontenit pe pământ,
iar noi să ne învrednicim a trăi împreună cu el în ceruri.
El, care, fiind Dumnezeu. 
       
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, al cărui Unul-născut,
Preotul nostru preaînalt,
stă necontenit de-a dreapta ta mijlocind pentru noi,
fă, te rugăm, să ne apropiem cu încredere de tronul harului
şi să ne învrednicim de milostivirea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Cristos, oferind o singură jertfă pentru păcate,
s-a aşezat pentru totdeauna
la dreapta lui Dumnezeu, aleluia.         Cf. Evr 10,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Fă, te rugăm, Doamne,
ca darurile pe care le-am primit la altarul tău
să aprindă în inimile noastre dorul după patria cerească,
şi, acolo unde a intrat pentru noi,
ca precursor, Mântuitorul nostru,
să binevoiască a face ca şi noi, urmând căile sale,
să ne îndreptăm cu stăruinţă.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.