en-USro-RO

| Login
21 iulie 2019

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 21 iulie 2019

Sfintii zilei
Sf. Laurențiu din Brindisi, pr. înv.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 16-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã duminicalã
verde, IV
Lectionar
Gen 18,1-10a: Doamne, dacã am aflat bunãvoințã în ochii tãi, nu trece fãrã sã te oprești la slujitorul tãu!
Ps 14: Cei cu inima curatã vor locui în casa Domnului.
Col 1,24-28: Vã vestesc misterul ascuns de veacuri și de generații, dar acum descoperit sfinților sãi.
Lc 10,38-42: L-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. Maria a ales partea cea bunã.

ÎNALŢAREA DOMNULUI Liturghia din timpul zilei

Ant. la intrare 
Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer?
Aşa cum l-aţi văzut ridicându-se la cer,
tot astfel va veni, aleluia!         Fap 1,11

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic,
fă-ne să tresăltăm de bucurie sfântă
şi să ne desfătăm în aducere de mulţumire,
pentru că înălţarea lui Cristos, Fiul tău,
înseamnă şi ridicarea noastră;
întăreşte-ne în speranţa că şi noi, trupul său mistic,
vom ajunge, precum suntem chemaţi,
la slava în care a intrat el, mergând înaintea noastră.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
       
sau:
Fă, te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
ca noi, care credem că în această zi,
Fiul tău unul-născut, Răscumpărătorul nostru,
s-a înălţat la ceruri, să locuim, de asemenea,
cu sufletul întru cele de sus.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Îţi aducem, Doamne, această jertfă,
în sărbătoarea sfântă a înălţării Fiului tău,
şi implorăm îndurarea ta:
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, prin acest schimb preasfânt de daruri, să căutăm cele cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii, aleluia.         Mt 28,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care ne dai nouă, celor de pe pământ,
harul de a săvârşi cele dumnezeieşti,
înflăcărează, te rugăm,
inimile noastre de dorul după lăcaşurile cereşti,
unde Cristos a înălţat la tine firea noastră omenească.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.