en-USro-RO

| Login
26 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

ÎNALŢAREA DOMNULUI Liturghia din timpul zilei

Ant. la intrare 
Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer?
Aşa cum l-aţi văzut ridicându-se la cer,
tot astfel va veni, aleluia!         Fap 1,11

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic,
fă-ne să tresăltăm de bucurie sfântă
şi să ne desfătăm în aducere de mulţumire,
pentru că înălţarea lui Cristos, Fiul tău,
înseamnă şi ridicarea noastră;
întăreşte-ne în speranţa că şi noi, trupul său mistic,
vom ajunge, precum suntem chemaţi,
la slava în care a intrat el, mergând înaintea noastră.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
       
sau:
Fă, te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
ca noi, care credem că în această zi,
Fiul tău unul-născut, Răscumpărătorul nostru,
s-a înălţat la ceruri, să locuim, de asemenea,
cu sufletul întru cele de sus.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Îţi aducem, Doamne, această jertfă,
în sărbătoarea sfântă a înălţării Fiului tău,
şi implorăm îndurarea ta:
dă-ne, te rugăm, harul,
ca, prin acest schimb preasfânt de daruri, să căutăm cele cereşti.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul lumii, aleluia.         Mt 28,20

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care ne dai nouă, celor de pe pământ,
harul de a săvârşi cele dumnezeieşti,
înflăcărează, te rugăm,
inimile noastre de dorul după lăcaşurile cereşti,
unde Cristos a înălţat la tine firea noastră omenească.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.