en-USro-RO

| Login
12 decembrie 2019

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.

Vineri din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal


Ant. la intrare 
Ne-ai răscumpărat, Doamne, prin sângele tău,
din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile,
şi ne-ai făcut pentru Dumnezeul nostru
o împărăţie şi preoţi, aleluia.         Ap 5,9-10 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, prin învierea lui Cristos,
ne-ai deschis calea spre viaţa veşnică,
înalţă-ne cugetul la autorul mântuirii noastre,
care şade de-a dreapta ta, pentru ca,
atunci când el va veni în mărirea sa,
pe toţi cei renăscuţi prin Botez să-i înveşmântezi în nemurirea fericită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

În regiunile unde solemnitatea Înălţării Domnului se celebrează în duminica următoare:
Ascultă, Doamne, rugăciunile noastre:
fie ca predicarea evangheliei să aducă lumii
sfinţirea făgăduită de Cuvântul tău,
care s-a sfinţit pe sine însuşi pentru oameni,
iar plinătatea înfierii în Cristos
să dobândească mântuirea pe care el a vestit-o,
dând mărturie pentru adevăr.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu îndurare darurile familiei tale
şi păstreaz-o sub ocrotirea ta,
ca să nu piardă harurile pe care i le-ai dat şi să ajungă la fericirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul nostru Isus Cristos
a fost dat la moarte pentru fărădelegile noastre,
dar a înviat pentru ca noi să fim justificaţi, aleluia.         Rom 4,25 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
ocroteşte-i neîncetat cu iubire
pe aceia pe care i-ai mântuit;
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea,
învierea lui să fie pururi bucuria noastră.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.