en-USro-RO

| Login
26 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Vineri din Săptămâna a VI-a din Timpul Pascal


Ant. la intrare 
Ne-ai răscumpărat, Doamne, prin sângele tău,
din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile,
şi ne-ai făcut pentru Dumnezeul nostru
o împărăţie şi preoţi, aleluia.         Ap 5,9-10 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, prin învierea lui Cristos,
ne-ai deschis calea spre viaţa veşnică,
înalţă-ne cugetul la autorul mântuirii noastre,
care şade de-a dreapta ta, pentru ca,
atunci când el va veni în mărirea sa,
pe toţi cei renăscuţi prin Botez să-i înveşmântezi în nemurirea fericită.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

În regiunile unde solemnitatea Înălţării Domnului se celebrează în duminica următoare:
Ascultă, Doamne, rugăciunile noastre:
fie ca predicarea evangheliei să aducă lumii
sfinţirea făgăduită de Cuvântul tău,
care s-a sfinţit pe sine însuşi pentru oameni,
iar plinătatea înfierii în Cristos
să dobândească mântuirea pe care el a vestit-o,
dând mărturie pentru adevăr.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
primeşte cu îndurare darurile familiei tale
şi păstreaz-o sub ocrotirea ta,
ca să nu piardă harurile pe care i le-ai dat şi să ajungă la fericirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
 
Ant. la Împărtăşanie 
Domnul nostru Isus Cristos
a fost dat la moarte pentru fărădelegile noastre,
dar a înviat pentru ca noi să fim justificaţi, aleluia.         Rom 4,25 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
T
e rugăm, Doamne,
ocroteşte-i neîncetat cu iubire
pe aceia pe care i-ai mântuit;
pătimirea Fiului tău ne-a adus răscumpărarea,
învierea lui să fie pururi bucuria noastră.
El, care vieţuieşte si domneşte în vecii vecilor.