en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic

Sâmbătă din Săptămâna a VII-a din Timpul Pascal 
Liturghia de dimineaţă

Ant. la intrare 
Toţi discipolii, într-un cuget, stăruiau în rugăciune
împreună cu femeile şi cu Măria, mama lui Isus,
si cu fraţii lui, aleluia.         Fap 1,14 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm harul, ca noi,
care am sărbătorit învierea Domnului, prin dărnicia ta,
să putem urma în viaţa şi faptele noastre învăţătura acestei sărbători.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
      
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
ca Duhul tău, a cărui venire o aşteptăm,
să ne pregătească sufletele pentru celebrarea sfintelor taine,
căci el este iertarea tuturor păcatelor.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Duhul Sfânt mă va glorifica pe mine,
pentru că dintr-al meu va lua
şi vă va vesti vouă, aleluia.         In 16,14 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
A
scultă cu bunătate, Doamne, rugăciunile noastre
şi, după cum ai călăuzit poporul tău
de la vechiul legământ, la tainele cele noi,
dăruieşte-ne harul, ca, lepădând omul cel vechi,
să ne înnoim întru sfinţirea sufletelor noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.