en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic

DUMINICA RUSALIILOR Liturghia vigiliei

Ant. la intrare 
Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul lui, care locuieşte în noi, aleluia.         Rom 5,5; cf. 8,11 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
care ai voit ca celebrarea misterului pascal
să fie cuprinsă în timpul sfânt al celor cincizeci de zile,
fă, te rugăm, ca, prin darul de sus,
popoarele risipite să se adune iarăşi
şi mulţimea limbilor să se unească într-un glas
pentru a preamări numele tău.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
sau:
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
revarsă asupra noastră splendoarea măririi tale:
Cristos, lumină din lumina ta,
să întărească inimile celor renăscuţi prin har,
pătrunzându-le cu focul Duhului Sfânt.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne, să reverşi asupra acestor daruri
binecuvântarea Duhului tău,
pentru ca Biserica ta să fie însufleţită de iubire,
şi astfel, adevărul mântuirii să strălucească lumii întregi.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
   
Ant. la Împărtăşanie 
În ultima zi a sărbătorii,
stând în picioare, Isus a strigat:
„Dacă îi este sete cuiva,
să vină la mine şi să bea", aleluia.         In 7,37 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
ca darurile primite să ţină pururi aprinsă în noi flacăra Duhului Sfânt,
pe care ai revărsat-o în chip negrăit asupra apostolilor tăi.
Prin Cristos, Domnul nostru.