en-USro-RO

| Login
26 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

DUMINICA RUSALIILOR Liturghia din timpul zilei

Ant. la intrare 
Duhul Domnului a umplut pământul, şi el,
care le ţine pe toate laolaltă,
cunoaşte orice grai, aleluia.         Înţ 1,7

sau:
Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre
prin Duhul lui, care locuieşte în noi.         Rom 5,5; 8,11 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, în misterul sărbătorii de astăzi,
sfinţeşti întreaga ta Biserică,
din toate popoarele şi neamurile, te rugăm,
răspândeşte darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului
şi continuă astăzi, în inimile credincioşilor,
lucrarea minunată pe care a săvârşit-o bunătatea ta
la începuturile predicării evangheliei.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
 
ASUPRA DARURILOR
Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul,
ca, după cum ne-a făgăduit Fiul tău,
Duhul Sfânt să ne dezvăluie tot mai adânc taina acestei jertfe şi,
cu îndurare, să ne călăuzească la tot adevărul.
Prin Cristos, Domnul nostru.  
   
Ant. la Împărtăşanie 
Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt
şi vorbeau despre faptele minunate
ale lui Dumnezeu, aleluia.         Fap 2,4.11 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule, care îi dăruieşti Bisericii tale bunurile cereşti,
păstrează în ea harul pe care i l-ai dat, ca puterea Duhului Sfânt,
revărsată asupra ei, să lucreze pururi în ea,
iar această hrană spirituală să-i fie mereu spre înaintare pe drumul mântuirii.
Prin Cristos, Domnul nostru.