en-USro-RO

| Login
4 decembrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Sâmbătă din Săptămâna I din Advent

Ant. la intrare 
Vino şi arată-ne faţa ta, Doamne,
tu, care şezi peste heruvimi, şi vom fi mântuiţi.         Cf. Ps 79,4.2 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, pentru a elibera neamul omenesc, din robia străveche,
tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău unul-născut;
te rugăm, ca, tuturor acelora care aşteaptă cu evlavie darul îndurării tale,
să le dai harul să poată ajunge la răsplata libertăţii adevărate.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul,
ca jertfa evlaviei noastre să nu înceteze niciodată înaintea ta,
iar celebrarea tainei orânduite de tine să lucreze în noi mântuirea.
Prin Cristos, Domnul nostru. 
  
Ant. la Împărtăşanie 
Iată, eu vin curând
şi răsplata mea este cu mine, spune Domnul,
ca să dau fiecăruia după faptele sale.         Cf. Ap 22,12

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Noi implorăm, Doamne, bunătatea ta,
ca puterea acestei taine
să ne izbăvească de pornirile rele
şi să ne pregătească pentru sărbătorile ce se apropie.
Prin Cristos, Domnul nostru.