en-USro-RO

| Login
28 noiembrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

ÎN FERIILE ADVENTULUI, DE LA 17 LA 24 DECEMBRIE, 17 decembrie

Ant. la intrare 
Să se bucure cerurile
şi să se veselească pământul,
căci Domnul nostru va veni
şi se va milostivi de săracii săi.         Cf. Is 49,13 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, Creatorul şi Răscumpărătorul firii omeneşti,
care ai voit ca Fiul tău să ia trup din Maica pururea Fecioară,
priveşte cu bunătate la rugăciunile noastre,
pentru ca Fiul tău unul-născut,
care s-a făcut om ca şi noi,
să binevoiască a ne face părtaşi de viaţa sa dumnezeiască.
El, care, fiind Dumnezeu. 
    
ASUPRA DARURILOR
Sfinţeşte, Doamne, darurile Bisericii tale
şi prin aceste taine vrednice de închinare,
te rugăm, învredniceşte-ne
să ne hrănim cu pâinea cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Iată, vine Cel Dorit de toate neamurile
şi se va umple de slavă casa Domnului.         Cf. Ag 2,8
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulaţi cu darul divin,
te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
să ţii mereu trează în noi dorinţa,
ca, înflăcăraţi de Duhul tău,
să fim candele aprinse înaintea lui Cristos care vine.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.