en-USro-RO

| Login
18 noiembrie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 18 noiembrie 2018

Sfintii zilei
Sfințirea Bazilicilor „Sf. Petru” și „Sf. Paul”;
Fer. Carolina Kozka, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 33-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã duminicalã
verde, I
Lectionar
Dan 12,1-3: În acel timp va fi salvat poporul tãu.
Ps 15: Pãzește-mã, Dumnezeule, pentru cã îmi caut refugiu în tine!
Evr 10,11-14.18: El, printr-o singurã jertfã, i-a dus la desãvârșire pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți.
Mc 13,24-32: Va aduna pe toți aleșii sãi din cele patru vânturi.

 18 decembrie

Ant. la intrare 
Vine Cristos, Regele nostru,
Mielul despre care Ioan a vestit că va veni. 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic,
suntem stăpâniţi încă de vechea robie,
suntem apăsaţi încă de jugul păcatului.
Trimite-ne libertatea adevărată
şi înnoieşte-ne prin naşterea Fiului tău,
pe care o aşteptăm cu credinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Jertfa pe care ţi-o oferim, Doamne,
să ne facă plăcuţi în faţa ta,
ca să ne învrednicim a fi părtaşi de nemurirea aceluia
care ne-a izbăvit din moarte, luând firea noastră muritoare.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 

Ant. la Împărtăşanie 
Îi vor pune numele Emanuel,
care înseamnă Dumnezeu-cu-noi.         Mt 1,23
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Dă-ne, Doamne, harul să primim îndurarea în sfântul tău lăcaş,
ca să întâmpinăm cu cinstirea cuvenită
apropiata sărbătoare a răscumpărării noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru.