en-USro-RO

| Login
24 mai 2019

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 24 mai 2019

Sfintii zilei
Ss. Fc. Maria, Ajutorul Creștinilor; Donațian și Rogațian, m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 5-a a Paștelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paști (II, III, IV sau V)
alb, I
Lectionar
Fap 15,22-31: Duhul Sfânt și noi am hotãrât sã nu vã mai impunem nicio povarã în afarã de acestea care sunt necesare.
Ps 56: Te voi lãuda, Doamne, printre popoare. (sau Aleluia.)
In 15,12-17: Aceasta vã poruncesc: sã vã iubiți unul pe altul!

Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 5-a a Paștelui

21 decembrie

Ant. la intrare 
În curând va veni Domnul, Stăpânitorul,
şi se va chema numele lui Emanuel,
căci el este Dumnezeu-cu-noi.         Cf. Is 7,14; 8,10 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Ascultă cu bunătate, Doamne,
rugăciunile poporului tău,
pentru ca aceia care se bucură acum
de venirea Fiului tău unul-născut, făcut om ca şi noi,
să primească răsplata vieţii veşnice
atunci când el va veni în mărirea sa.
El, care, fiind Dumnezeu.
    
ASUPRA DARURILOR
Primeşte cu bunătate, Doamne,
darurile pe care, în îndurarea ta,
le-ai pus tu însuţi înmâinile Bisericii tale, ca să ţi le aducă,
şi pe care le transformi, cu puterea ta,
în taina mântuirii noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Fericită eşti tu, care ai crezut
că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul.         Lc 1,45
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
P
articiparea la sfintele taine
să ocrotească neîncetat poporul tău, Doamne,
pentru ca, slujind maiestăţii tale cu toată credinţa,
să primească din belşug mântuirea sufletului şi a trupului.
Prin Cristos, Domnul nostru.