en-USro-RO

Inregistrare | Login
18 ianuarie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 18 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Prisca, m.
Liturghierul Roman
Joi din sãptãmâna a 2-a de peste an
Liturghie la alegere, prefaþã comunã
verde, II
Lectionar
1Sam 18,6-9;19,1-7: Tatãl meu, Saul, vrea sã te omoare.
Ps 55: În Dumnezeu mi-am pus speranþâţa şi nu-mi este teamã.
Mc 3,7-12: Duhurile necurate, când îl vedeau, cãdeau în faţa lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar el le poruncea cu asprime sã nu-l facã cunoscut.
Meditatia zilei
Joi din sãptãmâna a 2-a de peste an

23 decembrie

Ant. la intrare 
Ni se va naşte un prunc şi va fi numit Dumnezeu puternic;
în el vor fi binecuvântate toate seminţiile pământului.         Cf. Is 9,6; Ps 71,17  
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
văzând cum se apropie naşterea după trup a Fiului tău,
te rugăm, ca noi, nevrednicii tăi slujitori,
să primimîndurare de la Cuvântul tău, Isus Cristos,Domnul nostru,
care a binevoit să se întrupeze din Fecioara Maria
şi să locuiască între noi.
El, care, fiind Dumnezeu.
    
ASUPRA DARURILOR
Această jertfă, pe care ne-ai rânduit să ţi-o aducem
ca adorare desăvârşită,
să înfăptuiască,Doamne, împăcarea noastră deplină cu tine,
ca să putem sărbători cu suflete curate
naşterea Răscumpărătorului nostru.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
„Iată, eu stau la uşă şi bat:
dacă cineva aude glasul meu şi îmi deschide,
voi intra la el şi voi cina cu el şi el cumine”, spuneDomnul.         Ap 3,20
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Î
ndestulaţi cu darul ceresc,
implorăm, Doamne, pacea ta,
ca să ne învrednicim a ieşi cu candelele aprinse
în întâmpinarea Fiului tău preaiubit, care vine.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.