en-USro-RO

| Login
28 noiembrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

24 decembrie Liturghia de dimineaţă

Ant. la intrare 
Iată, a venit împlinirea timpului,
când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său pe pământ.         Cf. Gal 4,4
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Doamne Isuse, te rugăm,
grăbeşte-te şi nu întârzia şi, prin venirea ta,
dă-le mângâiere şi speranţă celor ce se încred în iubirea ta.
Tu, care fiind Dumnezeu.
    
ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, cu bunătate darurile pe care ţi le aducem,
pentru ca celebrarea tainelor sfinte
să ne izbăvească de păcate
şi să ne pregătească să întâmpinăm cu inimă curată
gloria venirii Fiului tău.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

Ant. la Împărtăşanie 
Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său.         Lc 1,68
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
R
eînnoiţi prin darul tău minunat,
te rugăm, Doamne,
ca noi, care ne pregătim să celebrăm
naşterea vrednică de închinare a Fiului tău,
să primim cu bucurie darurile lui veşnice.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.