en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

25 decembrie NAŞTEREA DOMNULUI SOLEMNITATE
Liturghia vigiliei
 

Ant. la intrare 
Astăzi veţi cunoaşte că Domnul vine să ne mântuiască
şi mâine veţi vedea slava lui.         Cf. Ex 16,6-7 
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ne bucuri an de an
prin aşteptarea răscumpărării noastre, dă-ne harul
să-l primim cu drag ca răscumpărător
pe Fiul tău unul-născut,
şi astfel, atunci când va veni ca judecător,
să ne învrednicim a sta înaintea lui cu toată încrederea.
El, care, fiind Dumnezeu. 
    
ASUPRA DARURILOR
Dăruieşte-ne, te rugăm, Doamne, harul
să ieşim cu râvnă sporită
în întâmpinarea sărbătorii Naşterii Fiului tău,
căci în acest mister tu ne arăţi începutul mântuirii noastre.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Se va dezvălui mărirea Domnului
şi va vedea tot trupul,
mântuirea Dumnezeului nostru.         Cf. Is 40,5
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
ă-ne, te rugăm, Doamne, harul
să dobândim noi puteri,
celebrând iarăşi sărbătoareaNaşterii Fiului tău unul-născut,
prin al cărui mister ceresc
primim hrană şi băutură sufletească.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.