en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

25 decembrie NAŞTEREA DOMNULUI SOLEMNITATE 
Liturghia din zori
 

Ant. la intrare 
O lumină va străfulgera astăzi asupra noastră,
căci ni s-a născut Domnul;
numele lui va fi Cel Minunat,
Dumnezeu, Principele păcii,
Părintele veacului ce va să vină,
a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.         Cf. Is 9,2.6; Lc 1,33
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic,
care ne învălui în lumina cea nouă
a Cuvântului tău făcut om,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca în faptele noastre să strălucească misterul credinţei
ce ne luminează mintea.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Darurile noastre, Doamne,
să fie pe măsura misterului pe care astăzi îl celebrăm,
şi după cum Cristos străluceşte
ca om nou-născut şi ca Dumnezeu adevărat,
tot astfel, această hrană pământească
să ne împărtăşească viaţa divină.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Bucură-te, fiica Sionului, înalţă laude, fiica Ierusalimului:
iată, Regele tău vine, Cel Sfânt, Mântuitorul lumii.         Cf. Zah 9,9
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
ăruieşte-ne, Doamne,
nouă, celor care celebrăm cu evlavie plină de bucurie
naşterea Fiului tău, harul
să pătrundem cu credinţă deplină în adâncurile acestui mister
şi să-l trăim cu o iubire tot mai desăvârşită.
Prin Cristos, Domnul nostru.