en-USro-RO

| Login
21 iunie 2018

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Joi, 21 iunie 2018

Sfintii zilei
Sf. Alois de Gonzaga, cãlug. **
Liturghierul Roman
Sf. Alois de Gonzaga, cãlug. **
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
alb, P
Lectionar
1In 5,1-5: Aceasta este victoria cu care a învins lumea: credința noastrã 
Ps 15: Tu, Doamne, ești partea mea de moștenire 
Mt 22,34-40: Sã-l iubești pe Domnul Dumnezeul tãu din toatã inima ta! Sã-l iubești pe aproapele tãu ca pe tine însuți!

Meditatia zilei
Sf. Alois de Gonzaga, cãlug. **

25 decembrie NAŞTEREA DOMNULUI SOLEMNITATE 
Liturghia din timpul zilei
 

Ant. la intrare 
Un prunc ni s-a născut nouă,
un fiu ni s-a dat nouă
şi domnia a fost pusă pe umerii lui,
iar numele lui este Sfetnic minunat.         Cf. Is 9,6
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care în mod minunat
l-ai creat pe om după chipul tău
şi ne-ai reînnoit şi răscumpărat în mod şi mai minunat,
dă-ne, te rugăm, harul
să putem împărtăşi viaţa divină a Fiului tău,
care astăzi a voit să-şi asume firea noastră omenească.
El, care, fiind Dumnezeu. 
    
ASUPRA DARURILOR
Să fie bine primită, Doamne, ofranda
pe care ţi-o aducem în această zi de sărbătoare,
căci din ea izvorăşte împăcarea noastră deplină cu tine
şi prin ea îţi putem aduce închinarea desăvârşită.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.         Ps 97,3
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
umnezeule milostiv, te rugăm,
dăruieşte-ne harul
ca Mântuitorul lumii, care s-a născut astăzi
şi ne-a renăscut pentru viaţa dumnezeiască,
să ne facă părtaşi ai nemuririi sale.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.