en-USro-RO

| Login
3 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
DUMINICA DIN OCTAVA CRĂCIUNULUI
SFÂNTA FAMILIE:
ISUS, MARIA ŞI IOSIF

Ant. la intrare 
Păstorii au venit în grabă
şi i-au găsit pe Maria,
pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle.         Cf. Lc 2,16
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ne-ai dat un strălucit exemplu de viaţă
în sfânta familie de la Nazaret,
dă-ne, te rugăm, harul
să trăim în familiile noastre aceleaşi virtuţi
şi să fim uniţi prin aceeaşi iubire,
pentru ca odată să gustăm răsplata veşnică în bucuria casei tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 
    
ASUPRA DARURILOR
Îţi oferim, Doamne, jertfa de împăcare,
rugându-te cu umilinţă,
ca, prinmijlocirea sfintei FecioareNăscătoare deDumnezeu
şi a sfântului Iosif,
să statorniceşti familiile noastre în harul şi în pacea ta.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Dumnezeul nostru s-a arătat pe pământ
şi a trăit printre oameni.         Bar 3,38
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
P
ărinte preaîndurător,
tu ne înviorezi cu tainele cereşti;
dă-ne, te rugăm, harul
să imităm mereu exemplul sfintei Familii,
pentru ca, după suferinţele vieţii acesteia,
să avem parte, alături de ea, de fericirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.