en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
31 decembrie ZIUA A VII-A DIN OCTAVA CRĂCIUNULUI

Ant. la intrare 
Un prunc ni s-a născut nouă,
un fiu ni s-a dat nouă
şi domnia a fost pusă pe umerii săi,
iar numele lui este Sfetnic minunat.         Is 9,6
 
RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai voit ca în naşterea Fiului tău
să se afle începutul şi desăvârşirea legăturii lui Dumnezeu cu omul;
dă-ne, te rugăm, harul să facem şi noi parte din moştenirea lui Cristos Domnul,
căci în el sălăşluieşte mântuirea întregii lumi.
El, care, fiind Dumnezeu. 
    
ASUPRA DARURILOR
Dumnezeule, izvorul adevăratei evlavii şi al păcii,
dă-ne, te rugăm, harul să aducem prin această jertfă
cinstea cuvenită maiestăţii tale şi, prin participarea la sfintele taine,
să fim tot mai uniţi în credinţă şi iubire.
Prin Cristos, Domnul nostru. 

Ant. la Împărtăşanie 
Dumnezeu l-a trimis în lume
pe Fiul său unul-născut,
ca să trăim prin el.         1In 4,9
 
DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
D
oamne, poporul tău este călăuzit în drumul său
de feluritele ajutoare ale Providenţei tale;
dăruieşte-ni-le cu bunătate şi acum, şi în viitor,
pentru ca, bucurându-ne de bunurile trecătoare
de care avem nevoie,
să căutăm cu mai multă încredere bunurile veşnice.
Prin Cristos, Domnul nostru.