en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
Ant. la intrare 
În numele lui Isus să se plece tot genunchiul:
al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt,
şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn
spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.         Fil 2,10-11


RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai întemeiatmântuirea neamului omenesc
pe întruparea Fiului tău,
dă-le, te rugăm, popoarelor milostivirea pe care o imploră,
ca toţi să cunoască cu adevărat
că nu există alt nume ce trebuie invocat,
decât numele Fiului tău unul-născut.
El, care, find Dumnezeu. 

ASUPRA DARURILOR
Oferindu-ţi darurile primite din dărnicia ta,
te rugăm, Doamne,
ca, aşa cum lui Cristos,

care s-a făcut ascultător până la moarte, 
i-ai dat un nume aducător de mântuire,
tot astfel, să ne întăreşti şi pe noi cu tăria sa.
Prin Cristos, Domnul nostru.


Ant. la Împărtăşanie
Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este numele tău pe tot pământul!         Ps 8,2


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne, te rugăm
ca Împărtăşania primită,
pe care am oferit-o maiestăţii tale
spre cinstea numelui lui Cristos,
să reverse cu toată îmbelşugarea în noi harul tău,
ca să ne bucurămde faptul că şi numele noastre sunt scrise în ceruri.
Prin Cristos, Domnul nostru.