en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
Ant. la intrare 
Dumnezeu şi l-a ales ca mare preot
şi, deschizându-şi vistieria,
l-a copleşit cu tot binele (T.P. aleluia).         Cf. Sir 50,1; 44,16.22

sau:
Iată, marele preot,
care în zilele sale i-a plăcut lui Dumnezeu;
de aceea, Domnul i-a promis cu jurământ
că îl va face să crească
în mijlocul poporului său (T.P. aleluia).


RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul
să putem înţelege precum se cuvine
şi mărturisi în adevăr dumnezeirea Fiului tău,
pe care sfântul episcop Ilariu a susţinut-o cu statornicie.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, te rugăm,
această jertfă a poporului tău,
pe care ţi-o aducem în sărbătoarea sfântului Ilarie,
spre slava numelui tău.
Ea să ne dobândească şi nouă mântuirea veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Păstorul cel bun
îşi dă viaţa pentru oile sale (T.P. aleluia).         Cf. In 10,11

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Doamne Dumnezeul nostru,
te rugăm ca tainele sfinte pe care le-am primit
să aprindă în noi focul iubirii
ce l-a înflăcărat pe sfântul Ilarie,
şi l-a făcut să lucreze neobosit pentru Biserica ta.
Prin Cristos, Domnul nostru.