en-USro-RO

| Login
24 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 
Ant. la intrare 
Sfântul acesta s-a luptat pentru legea Dumnezeului său
până la moarte, şi de cuvintele celor nelegiuiţi nu s-a temut,
căci avea temelia pe stâncă.
 
sau:
Dumnezeu l-a făcut biruitor în lupta cea mare
şi el a cunoscut că înţelepciunea estemai puternică decât toate.         Cf. Înţ 10,12


RUGĂCIUNEA ZILEI

Dumnezeule atotputernic şi veşnic,
revarsă cu bunătate Duhul tău asupra noastră,
pentru ca inimile să ne fie întărite
de iubirea care l-a însufleţit pe sfântul martir Vincenţiu,
făcându-l de neînvins în mijlocul chinurilor.
Prin Domnul nostru Isus Cristos. 

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să sfinţeşti aceste daruri cu binecuvântarea ta;
ea să aprindă în noi, prin darul tău, flacăra vie a iubirii,
prin care sfântul Fabian
a dobândit biruinţă asupra tuturor chinurilor.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
sau:
Primeşte, Doamne,
darurile pe care ţi le oferim în amintirea sfântului  martir Vicențiu,
Ele să fie bineplăcute maiestăţii tale,
precum a fost de preţ înaintea ta sângele acestui martir.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Cine vrea să vină după mine,
să se lepede de sine, să-şi ia crucea
şi să mă urmeze, spune Domnul.         Cf. Mt 16,24

sau:
Cine îşi pierde viaţa pentru mine,
o va găsi, spune Domnul.         Mt 10,39


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE

Te rugăm, Doamne,
ca sfintele taine pe care le-am primit
să ne dea acea tărie de suflet
care pe sfântul martir Vicențiu
l-a făcut credincios în slujirea ta şi biruitor în pătimire.
Prin Cristos, Domnul nostru.