en-USro-RO

| Login
22 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

1 iunie - Sfântul Iustin

Ant. la intrare 
Cei mândri mi-au povestit lucruri deşarte,
dar nu sunt ca legea ta;
eu, însă, am vorbit despre învăţăturile tale în faţa regilor
şi nu mă voi ruşina (T.P. aleluia).         
Cf. Ps 118,85.46
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care, prin nebunia crucii,
l-ai învăţat în chip minunat pe sfântul martir Iustin
înalta cunoaştere a lui Isus Cristos,
dă-ne, te rugăm, prin mijlocirea lui, harul
ca, biruind asaltul erorilor ce ne înconjoară,
să dobândim tărie în credinţă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 
   
ASUPRA DARURILOR
T
e rugăm, Doamne, să ne dai harul
de a lua parte cu vrednicie la aceste taine
pe care sfântul Iustin le-a apărat cu neobosit curaj.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
   
Ant. la Împărtăşanie 
N-am voit să ştiu altceva printre voi
decât pe Isus Cristos,
şi pe acesta răstignit (T.P. aleluia).         
Cf. 1Cor 2,2
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu hrana cerească,
te implorăm cu umilinţă, Doamne, să ne dai, harul,
ca, urmând învăţăturile sfântului martir Iustin,
să stăruim pururi în aducere de mulţumire pentru darurile primite.
Prin Cristos, Domnul nostru.