en-USro-RO

| Login
Monday, January 18, 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

3 iunie - Sfinţii Carol Lwanga şi însoţitorii săi

Ant. la intrare 
Domnul i-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor
şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot;
în ziua judecăţii vor străluci: căci harul şi îndurarea
sunt răsplata sfinţilor lui Dumnezeu (T.P. aleluia).        
Cf. Înţ 3,6-7.9
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai rânduit ca sângele martirilor
să fie sămânţa creştinilor, fă, te rugăm,
ca ogorul Bisericii tale,
udat de sângele sfântului Carol şi al tovarăşilor săi,
să rodească necontenit un seceriş bogat spre gloria ta.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 
   
ASUPRA DARURILOR
Î
ţi oferim, Doamne, această jertfă
şi te implorăm cu umilinţă,
ca, după cum le-ai dat sfinţilor tăi martiri harul,
de a alege mai degrabă moartea decât păcatul,
tot astfel, să ne dai şi nouă bucuria
să slujim la altarul tău cu inimă neîmpărţită.
Prin Cristos, Domnul nostru.
 
   
Ant. la Împărtăşanie 
Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea credincioşilor săi (T.P. aleluia).         
Ps 115,15
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Am primit dumnezeieştile taine, Doamne,
cinstind biruinţa sfinţilor tăi martiri:
te rugăm, ca Euharistia care i-a întărit pe ei pentru a îndura chinurile
să ne dea şi nouă, în încercările vieţii,
credinţă neclintită şi iubire statornică.
Prin Cristos, Domnul nostru.