en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

11 iunie - Sfântul Barnaba 

Ant. la intrare 
Fericit este sfântul Barnaba,
care s-a învrednicit să fie numărat printre apostoli,
căci era ombun, plin deDuhul Sfânt şi de credinţă (T.P. aleluia).        
Cf. Fap 11,24 
 

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care ai poruncit ca sfântul Barnaba,
om plin de credinţă şi de Duhul Sfânt,
să fie pus deoparte
pentru a duce popoarelor păgâne vestea mântuirii,
fă, te rugăm, ca evanghelia lui Cristos, pe care el a predicat-o cu zel,
să fie vestită şi astăzi cu fidelitate, prin cuvânt şi faptă.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.
 
   
ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
să sfinţeşti cu binecuvântarea ta
darurile pe care ţi le aducem,
pentru ca ele să aprindă în noi flacăra iubirii tale,
care l-a îndemnat pe sfântul Barnaba
să vestească neamurilor lumina evangheliei.
Prin Cristos, Domnul nostru.

  
Ant. la Împărtăşanie 
Nu vă mai numesc servitori,
pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul lui.
Eu v-am numit pe voi prieteni,
pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu,
vi le-am făcut cunoscute (T.P. aleluia).          
Cf. In 15,15 
 

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Primind chezăşia vieţii veşnice,
te rugăm cu umilinţă, Doamne,
să ne învredniceşti a primi în lumină deplină
realitatea pe care acum, în sărbătoarea sfântului Barnaba,
o celebrăm sub chipul tainelor sfinte.
Prin Cristos, Domnul nostru.