en-USro-RO

| Login
1 martie 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

6 ianuarie

EPIFANIA DOMNULUI

SOLEMNITATE

Acolo unde solemnitatea Epifaniei nu este de poruncă, îi este desemnată, ca ziuă a sa proprie, duminica ce cade între 2 şi 8 ianuarie.

Liturghia din ajun

Această Liturghie se spune în ajun, fie înainte, fie după primele Vespere ale Epifaniei.

Ant. la intrare
Ridică-te, Ierusalime, priveşte spre răsărit
şi vezi-i pe fiii tăi adunaţi de la răsăritul până la apusul soarelui.
Cf. Bar 5,5

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Te rugăm, Doamne,
ca strălucirea slavei tale să lumineze inimile noastre,
ca să putem trece prin întunericul acestei lumi
şi să ajungem în patria luminii veşnice.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Se spune Crezul.

Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1587.1588.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, te rugăm, Doamne, darurile noastre,
oferite Fiului tău unul-născut,
care se dezvăluie pentru prima dată neamurilor,
pentru ca slava ta să fie celebrată,
iar nouă să ne fie spre mântuire veşnică.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Prefaţa: Cristos lumina popoarelor, pag. 188 sau 557(t).1380-1382(c).

Ant. la împărtăşanie
Strălucirea lui Dumnezeu
a luminat sfânta cetate a Ierusalimului
şi popoarele umblau în lumina lui.
Cf. Ap 21,23

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi cu hrana sfântă,
implorăm, Doamne, îndurarea ta,
pentru ca în sufletele noastre
să apară necontenit steaua dreptăţii,
iar preamărirea ta să fie comoara noastră.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Se poate folosi formula binecuvântării solemne, pag. 644. 

Liturghia din timpul zilei


Ant. la intrare
Iată, vine Domnul stăpânitor;
în mâna lui este domnia, puterea şi stăpânirea.
Cf. Mal 3,1; 1Cr 29,12

Se spune Mărire.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care, prin steaua călăuzitoare,
l-ai descoperit astăzi neamurilor
pe Fiul tău unul-născut,
dă-ne, te rugăm, harul,
ca noi, care te-am cunoscut prin credinţă,
să ajungem să privim chipul măririi tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

Acolo unde este obiceiul, dacă se consideră potrivit, după Evanghelie pot fi anunţate sărbătorile mobile ale anului.

Se spune
Crezul.

Rugăciunea credincioşilor, cf. pag. 1587.1588.

ASUPRA DARURILOR
Te rugăm, Doamne,
priveşte cu bunăvoinţă la darurile Bisericii tale;
ea nu-ţi mai aduce aur, tămâie şi smirnă,
ci pe acela care este simbolizat,
jertfit şi primit prin aceste daruri,
pe Isus Cristos, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.

PREFAŢA: Cristos lumina popoarelor

Ant. la Împărtăşanie
Noi am văzut steaua lui la răsărit,
şi am venit cu daruri să-l adorăm pe Domnul.
Cf. Mt 2,2

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Doamne,
să ne întâmpini cu lumina ta cerească,
întotdeauna şi pretutindeni,
ca să contemplămcu privire curată taina la care ai binevoit să ne faci părtaşi
şi s-o primim cu iubire tot mai adâncă.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Se poate folosi formula binecuvântării solemne, pag. 644.