en-USro-RO

| Login
Saturday, April 17, 2021

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Luni

Ant. la intrare
Zi sfinţită a strălucit asupra noastră:
veniţi, neamuri, şi-l adoraţi pe Domnul,
căci a coborât o lumină mare pe pământ.

RUGĂCIUNEA ZILEI
Înainte de sărbătoarea Epifaniei:
Te rugăm, Doamne,
dăruieşte-ne nouă, poporului tău,
tărie nestrămutată în credinţă,
pentru ca, dându-i mărturie lui Cristos, Fiul tău unul-născut,
Dumnezeu adevărat deopotrivă cu tine în gloria veşnică
şi om adevărat născut din Maria Fecioara,
să fim eliberaţi de necazurile vieţii pământeşti
şi să fim călăuziţi la bucuria fără de sfârşit.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

După sărbătoarea Epifaniei:
Dumnezeule,
al cărui Cuvânt a împodobit cerurile din veşnicie
şi a primit trupul slăbiciunii noastre din Fecioara Maria,
te rugăm ca cel care s-a arătat ca strălucire a adevărului
să vină cu puterea maiestăţii sale
pentru răscumpărarea lumii.
El, care, fiind Dumnezeu.

ASUPRA DARURILOR
Primeşte, Doamne, darurile noastre,
prin care se săvârşeşte un schimb minunat,
pentru ca, oferindu-ţi ceea ce tu ne-ai dăruit,
să ne învrednicim a te primi pe tine însuţi.
Prin Cristos, Domnul nostru.

O prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), înainte de sărbătoarea Epifaniei. Prefaţa pentru Epifania Domnului, pag. 557(t).188 sau 1380-1382(c), sau o prefaţă pentru Naşterea Domnului, pag. 554-556(t).1368-1378(c), după sărbătoarea Epifaniei.

Ant. la Împărtăşanie
Am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr.
In 1,14

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, dă-ne harul,
ca viaţa noastră să fie mereu întărită,
prin puterea sfintelor taine.
Prin Cristos, Domnul nostru.