en-USro-RO

| Login
27 octombrie 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

24 ianuarie
Sf. Francisc de Sales, ep. înv. **


Ant. la intrare
Dumnezeu şi l-a ales ca mare preot şi, deschizându-si vistieria,
 l-a copleşit cu tot binele (T.P. aleluia).  Sir 50,1; 44,16.22


sau:

Iată, marele preot,
care în zilele sale i-a plăcut lui Dumnezeu;
de aceea, Domnul i-a promis cu jurământ
că îl va face să crească
în mijlocul poporului său (T.P. aleluia).

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule,
care pentru mântuirea sufletelor, ai voit
ca sfântul episcop Francisc de Sales să se facă tuturor toate,
dă-ne harul, ca, după exemplul lui,
să arătăm necontenit, în slujirea fraţilor noştri, blândeţea iubirii tale.
Prin Domnul nostru Isus Cristos.

ASUPRA DARURILOR

Prin această jertfă mântuitoare
pe care ţi-o aducem, Doamne,
te rugăm să ne aprinzi inimile cu focul Duhului Sfânt,
cu care ai înflăcărat în chip minunat sufletul blând al sfântului Francisc de Sales.
Prin Cristos, Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie
Păstorul cel bun
îşi dă viaţa pentru oile sale (T.P. aleluia). In 10,11


DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Te rugăm, Dumnezeule atotputernic,
ca, prin tainele pe care le-am primit,
să putem urma pe pământ iubirea şi blândeţea sfântului episcop Francisc,
şi astfel, să fim părtaşi împreună cu el de slava cerească.
Prin Cristos, Domnul nostru.