en-USro-RO

| Login
Friday, November 27, 2020

Liturghierul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

24 iunie - NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

Ant. la intrare 
A venit un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan.
Acesta a venit ca să dea mărturie despre lumină,
ca să-i pregătească Domnului un popor desăvârşit.         
In 1,6-7; Lc 1,17

RUGĂCIUNEA ZILEI
Dumnezeule, care l-ai ridicat pe sfântul Ioan Botezătorul
ca să-i pregătească Domnului Cristos un popor desăvârşit,
dă-i Bisericii tale harul bucuriei spirituale
şi călăuzeşte cugetele tuturor credincioşilor pe caleamântuirii şi a păcii.
Prin Domnul nostru Isus
Cristos.


ASUPRA DARURILOR
Aducem, Doamne, daruri pe altarul tău,
celebrând după cuviinţă naşterea sfântului Ioan Botezătorul,
care a prevestit venirea Mântuitorului lumii
şi l-a arătat prezent între oameni.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.
 
Ant. la Împărtăşanie 
Prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru,
ne-a vizitat Cel care Răsare din înălţime.         
Cf. Lc 1,78

DUPĂ ÎMPĂRTĂŞANIE
Întăriţi la ospăţul Mielului ceresc, te rugăm, Doamne,
pentru Biserica ta, care celebrează astăzi cu bucurie
naşterea sfântului Ioan Botezătorul:
dă-i harul să-l recunoască drept izvor al renaşterii sale
pe acela pe care el l-a prevestit că va veni între oameni.
El, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor.